Rekrutacja uzupełniająca

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 149/2023 Prezydenta Miasta Krakowa z 21 stycznia 2023 r.

 rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
rozpocznie się 1 marca 2023 r.

UWAGA !!! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024 – przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola w dniach 13-28 lutego 2023 r.

Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów.

Deklaracje dostępne są u nauczycieli oddziałów.

Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
na zasadach ogólnych.

 

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 58
w Krakowie
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Zapraszamy do udziału w rekrutacji do naszego przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Terminy rekrutacji:

 

od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.

 – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;

 

do 5 kwietnia 2023 r.

 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną;

 21 kwietnia 2023 r.

 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

od 24 kwietnia 2023 r. do 09 maja 2023 r.

 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;

10 maj 2023 r.

 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

od 25 maja 2023r. do 05 czerwca 2023r.

 – złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów

 

do 6 czerwca 2023r.

– weryfikacja wniosków

 

21 czerwca 2023r.

– podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;

 

22-29 czerwca m2023r.

– potwierdzenie woli przyjęcia

 

30 czerwca 2023r.

ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;

 

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami dostępne będą:

na stronie internetowej

 

http://www.portaledukacyjny.krakow.pl

 w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,

od 1 marca 2023 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „ Rekrutacja”.

otrzymać w przedszkolu, dokładnie wypełnić i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru,

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski” zostaną dokładnie wypełnione i dostarczone w formie papierowej do przedszkola „pierwszego wyboru” do godziny 16.00 w dniu 31 marca 2023 roku.
Przypominamy, że wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców .

Potwierdzeniem zaznaczonego kryterium o szczepieniach jest zaświadczenie od lekarza bądź kserokopia książeczki zdrowia dziecka . Potwierdzeniem kryterium o uczęszczaniu dziecka do żłobka jest zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka.

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz podpisywania złożonych wniosków za pomocą profilu zaufanego przez oboje rodziców . Podpisanie wniosku przez profil zaufany zwalnia rodzica z dostarczenia go do przedszkola w formie papierowej.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.)

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu