Rekrutacja uzupełniająca

 

Prosimy wszystkich rodziców kandydatów zakwalifikowanych o wypełnienie – „Potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025” i dostarczenie osobiście podpisanego formularza do Samorządowego Przedszkola nr 58 w terminie 22.04.2024 r. – 07.05.2024 r. między 8:00 – 15:00.

 

Potwierdzenie-korzystania-z-wychowania-przedszkolnego-w-roku-szkolnym-2024_2025.pdf 


 

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, że w dniach 20.05.- 03.06.2024r. będzie trwać REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do naszej placówki. Wolnych miejsc posiadamy 13.

Bardzo prosimy o wypełnienie wniosku oraz niezbędnych załączników potwierdzających zaznaczone kryteria i złożenie dokumentów w przedszkolu w sekretariacie w godzinach 800 – 1500 . Dokumenty składamy tylko w formie papierowej.

WAŻNE

Przypominamy, że wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców .

Potwierdzeniem zaznaczonego kryterium o szczepieniach jest zaświadczenie  od lekarza  .

Potwierdzeniem kryterium o uczęszczaniu dziecka do żłobka jest zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka.

Druki do pobrania w załącznikach .

Harmonogram rekrutacji uzupełniającej :

 • 20 maja 2024 r. – 03 czerwca 2024 r.– złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów
 • do 04 czerwca 2024 r.– weryfikacja wniosków
 • 19 czerwca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 20-27 czerwca 2024 r.–potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 • 28 czerwca 2024 r.ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;

Drodzy Rodzice !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 253/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z 24 stycznia 2024 r.

 rekrutacja do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
rozpocznie się 1 marca 2024 r.

UWAGA !!! Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025 – przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola w dniach 21-29 lutego 2024 r.

Bardzo prosimy o pobranie, wypełnienie i złożenie stosownych dokumentów.

Deklaracje dostępne są u nauczycieli oddziałów.

Niezłożenie w terminie deklaracji kontynuacji skutkować będzie utratą miejsca
w przedszkolu i koniecznością wzięcia udziału w ponownej rekrutacji,
na zasadach ogólnych.

REKRUTACJA
DO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 58
w Krakowie
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Terminy rekrutacji:

 •  01 marca 2024 r. – 29 marca 2024 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów głównych i dodatkowych;
 •  19 kwietnia 2024 r.  – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 22 kwietnia 2024 r. – 07 maja 2024 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia;
 • 08 maj 2024 r.  – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 • 20 maja 2024 r. – 03 czerwca 2024 r. – złożenie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów
 • do 04 czerwca 2024 r. – weryfikacja wniosków
 • 19 czerwca 2024 r. – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • 20-27 czerwca 2024 r. –potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
 • 28 czerwca 2024 r. ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc;

Zasady rekrutacji do przedszkola oraz wnioski wraz z oświadczeniami są dostępne

 • na stronie internetowej http://www.portaledukacyjny.krakow.pl w zakładce „Rekrutacja do przedszkoli”,
 • od 1 marca 2024 r. do pobrania na naszej stronie w zakładce „ Rekrutacja”.
 • w naszej placówce w sekretariacie

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców Formico (krakow.formico.pl).

W procesie rekrutacji będą brały udział tylko te dzieci, których „Wnioski” zostaną dokładnie wypełnione i dostarczone w formie papierowej do przedszkola „pierwszego wyboru” do godziny 12.00 w dniu 29 marca 2024 roku.
Przypominamy, że wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców .

Wnioski przyjmowane będą od 01 marca (piątek) do 29 marca (piątek) w godzinach:

poniedziałek od 8:00 do 15:00

wtorek 8:00 do 15:00

piątek od 8:00 do 15:00

Wypełniony i podpisany wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi (samotne wychowywanie, niepełnosprawność, nadzór Kuratora, Krakowską Kartę 3+, zaświadczenie o szczepieniach, zaświadczenie o uczęszczaniu do żłobka, oświadczenie o rekrutacji rodzeństwa) należy dostarczyć wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.

Potwierdzeniem zaznaczonego kryterium o szczepieniach jest zaświadczenie od lekarza .

Potwierdzeniem kryterium o uczęszczaniu dziecka do żłobka jest zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka.

Zachęcamy rodziców do elektronicznego wypełniania wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz podpisywania złożonych wniosków za pomocą profilu zaufanego przez obojga rodziców . Podpisanie wniosku przez profil zaufany zwalnia rodzica z dostarczenia go do przedszkola w formie papierowej.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.)

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu