Dyżur wakacyjny

 

 

Szanowni rodzice

Informujemy, iż w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu sierpniu

Wykaz dyżurujących przedszkoli przez okres wakacji można znaleźć na stronie internetowej

https://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia_dla_nauczycieli/268240,2155,komunikat,harmonogram_pracy_samorzadowych_przedszkoli_w_okresie_lipiec_-_sierpien_2023.html

Oraz w naszej przedszkolnej gablocie przed wejściem do przedszkola

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe:

o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek,
o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są
przyjmowane z urzędu”.

Więcej informacji na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/

Na dyżur wakacyjny przyjmowane są dzieci obojga rodziców/opiekunów prawnych pracujących, nie mogących w żaden sposób zapewnić dziecku opieki.  

Terminy zgłoszeń na dyżur dzieci z naszego przedszkola będą podane w późniejszym terminie.

Prosimy o przemyślane i odpowiedzialne dokonywanie zapisu na dyżur wakacyjny, gdyż na podstawie zgłoszonych dzieci, ustala się ilość wolnych miejsc dla dzieci spoza naszego przedszkola oraz harmonogram pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy że w dniach  20.03.2023r. do 24.03.2023r. odbędzie się  rekrutacja  dla dzieci z naszego przedszkola. 

W celu potwierdzenia chęci uczęszczania na dyżur należy złożyć podpisane przez rodziców „Oświadczenie potwierdzające wolę korzystania z usług przedszkola” (wnioski dostępne u nauczycieli oddziałów). Oświadczenia złożone po tym terminie będą przyjęte pod warunkiem posiadania wolnego miejsca w przedszkolu.

W dniach od 03.04.2023r.  do 7.04.2023r.  odbędzie się rekrutacja  dla dzieci spoza naszego przedszkola. Dokumentem potwierdzającym chęć zapisu jest „Karta zapisu na dyżur”.

Zasady rekrutacji na dyżur wakacyjny sierpień 2023

  • Pierwszeństwo mają dzieci, z przedszkoli zamkniętych na dwa miesiące z dzielnicy VIII
  • Dzieci, których rodzeństwo uczęszcza do naszego przedszkola
  • Dzieci z przedszkoli zamkniętych na dwie miesiące na terenie Krakowa
  • Pozostałe dzieci

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu