Dyżur wakacyjny

Szanowni rodzice

Informujemy, iż w okresie wakacji nasze przedszkole będzie pełniło dyżur w miesiącu lipcu 2024

Wykaz dyżurujących przedszkoli przez okres wakacji można znaleźć na stronie internetowej

Harmonogram przerw wakacyjnych w przedszkolach 2023/2024 – Portal Edukacyjny

KARTA ZAPISU NA DYŻUR WAKACYJNY PDF

Zgodnie z art. 130 ust. 2 ustawy o Prawo oświatowe:

o przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej i publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz dzieci, młodzieży i osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów, w tym do klas I, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3, oraz do publicznych placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4 i 8, w trakcie roku szkolnego, decyduje odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły, a w przypadku publicznej innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną także osoba kierująca tą inną formą wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu”.

Więcej informacji na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/

  • 11.03.2024r. do 22.03.2024r. odbędzie się  rekrutacja  dla dzieci z naszego przedszkola. W celu potwierdzenia chęci uczęszczania na dyżur należy złożyć podpisane przez rodziców „Oświadczenie  potwierdzające wolę korzystania z usług przedszkola”  (wnioski dostępne u nauczycieli oddziałów). Oświadczenia złożone po tym terminie będą przyjęte pod warunkiem posiadania wolnego miejsca w przedszkolu.
  •  02.04.2024r.  do 5.04.2024r.  odbędzie się rekrutacja  dla dzieci spoza naszego przedszkola. Dokumentem potwierdzającym chęć zapisu jest „Karta zapisu na dyżur”.

Prosimy o przemyślane i odpowiedzialne dokonywanie zapisu na dyżur wakacyjny, gdyż na podstawie zgłoszonych dzieci, ustala się ilość wolnych miejsc dla dzieci spoza naszego przedszkola oraz harmonogram pracy nauczycieli i pracowników obsługi.

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu