Ramowy rozkład dnia


Ramowy rozkład dnia dla grup 3 i 4-latków.


 • 6:30-8:00 – Schodzenie się dzieci. Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 • 8:00-8:30 – Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe higieniczne i samoobsługowe w łazience.

 • 8:30-9:00 – Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałości o zdrowie.

 • 9:00-9:30 – Zajęcia dydaktyczne prowadzone z całą grupą, będące realizacją treści programowych wspomagających dzieci w wychowaniu i kształceniu we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Rozwijanie różnorodnych aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, poznawczej, językowej, matematycznej (w tym spacery i dalsze wycieczki).

 • 9:30-11:00 – Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, wiązania sznurowadeł, zapinanie guzików). Zabawy swobodne w ogrodzie, zajęcia ruchowe i badawcze na świeżym powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

 • 11:00-11:30 – Przygotowanie do II śniadania . Czynności samoobsługowe.

 • 11:30-12:00 – II śniadanie-. Kulturalne zachowanie się przy stole.

 • 12:00-12:15 – Zabiegi higieniczne. przygotowanie do relaksu – nabywanie umiejętności samoobsługowych

 • 12:15-13:15 – popołudniowy odpoczynek , zabawy relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki – wyciszenie.

 • 13:15-13:30 – przygotowanie do obiadu , czynności samoobsługowe

 • 13:30-14:00 – obiad- realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami  przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku.

 • 14:00- 17:00 – Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali, utrwalenie poznanych treści, zabawa dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, z dziećmi zdolnymi. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informowanie o postępach i zachowaniu dzieci.


Ramowy rozkład dnia 5,6- latków


 • 6:30 – 8:30 Schodzenie się dzieci: Inspirowanie do spontanicznej działalności zabawowej – zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy ruchowe integrujące grupę. Oglądanie książek, albumów, czasopism dziecięcych. Ćwiczenia graficzne, logopedyczne. Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym, wyrównawcza. Prace porządkowe w sali. Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.

 • 8:30 – 8:45 Ćwiczenia poranne

 • 8:45 – 9.00 Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

 • 9:00 – 9:30 Śniadanie- przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami, praca dyżurnych, mycie zębów, uczenie dzieci samodzielności.

 • 9:30 – 10:00 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w ramach realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego z całą grupą. Nabywanie umiejętności przez działanie, stwarzanie sytuacji edukacyjnych stymulujących wszechstronny rozwój dziecka.

 • 10:00 – 10:30 Organizowanie środowiska inspirującego podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą w miarę możliwości korzystanie z potrzeb specjalistów.

 • 10:30 – 11:45 Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności.

 • 11:45 – 12:00 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience, pełnienie dyżuru.

 • 12:00 – 12:30 II śniadanie – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku,

 • 12:30 – 12:45 Odpoczynek – /bajkoterapia/, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych.

 • 12:45 – 13:45 Utrwalanie poznanych treści, praca indywidualna, praca dowolna z niewielkim udziałem nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i  gry językowe. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci w sali lub w ogrodzie.

 • 13:45– 14:00 Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, zabiegi higieniczne w łazience, pełnienie dyżuru

 • 14:00 – 14:30 obiad – przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenia umiejętności posługiwania się sztućcami, pełnienie dyżuru.

 • 14:30 – 17:00 Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci. Stwarzanie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym oraz praca wyrównawcza . Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Kontakty z rodzicami – rozmowy indywidualne z rodzicami, informacja o postępach i zachowaniu dzieci, uroczystości okolicznościowe.
Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.       Polityka prywatności
ZGADZAM SIĘ

Ułatwienia dostępu