Informujemy, że wyniki rekrutacji uzupełniającej zostaną przekazane Państwu w dniu 18 czerwca 2021 na podany adres mail we wniosku rekrutacyjnym złożonym do naszej placówki.