• Otwarcie przedszkola 6:30 – 6:45
  Wietrzenie sal i wnoszenie zdezynfekowanych zabawek na salę.
 • Swobodna aktywność 6:45 – 8:15
  Swobodna aktywność w kącikach zainteresowań zgodnie z potrzebami dzieci, gry stolikowe przy niewielkim udziale nauczyciela. gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy ruchowe i integracyjne. Praca indywidualna lub z zespołem dzieci o charakterze obserwacyjnym, stymulująco - kompensującym i wychowawczym, udział dzieci w samodzielnym przygotowaniu pomocy dydaktycznych do zabaw i zajęć.
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe 8:15 – 8:30
  Ćwiczenia i zabawy ruchowe organizowane przez nauczyciela, zabawy dydaktyczne, cwiczenia oddechowe, czynnosci samoobslugowe.
 • Śniadanie grupy: II, III, IV, V i X 8:30– 9:00
  Śniadanie, doskonalenie umiejetności samodzielnego i estetycznego spozywania posilku.
 • Śniadanie grupy: I, VI, VII, VIII i IX 9:00 – 9:30
  Śniadanie, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.
 • Zajecia z cala grupa 9:00 – 10:00
  Zajęcia z całą grupą – organizowane przez nauczyciela oraz zajęcia z religii ( grupy starsze) i zajęcia z j. angielskiego. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez aktywne formy; doświadczanie, badanie, obserwowanie, zajęcia ruchowe.
 • Zabawy swobodne 10:00 – 11:30
  Zabawy swobodne, pobyt na świeżym powietrzu, spacery, gry, zabawy zajęcia ruchowe i zabawy sportowe ( zespołowe, grupowe, międzygrupowe). Zabawy przyrodnicze, prowadzenie obserwacji, prac ogrodniczych, wycieczki, imprezy okolicznościowe.
 • II śniadanie gr: II, III, IV, V i X 11:30 – 12:00
  Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 • II śniadanie gr: I, VI, VII, VIII i IX 12:00 – 12:30
  Czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.
 • Zabawy relaksacyjne 12:30 – 13:15
  z wykorzystaniem muzyki aktywizującej odpoczynek, wyobraźnię i sprzyjającej wyciszeniu. Udział w zajęciach dodatkowych. Swobodna zabawa dzieci. Zajęcia twórcze – praca zespołowa i indywidualna
 • Obiad grupy: II, III, IV, V i X 13:30 – 14:00
 • Obiad grupy: I, VI, VII, VIII i IX 14:00 – 14:30
 • Swobodna aktywność 14:30 –16:30
  Swobodna aktywność dzieci wg. ich pomysłów i zainteresowań. Ćwiczenia utrwalające wiadomości, praca indywidualna – kompensacyjno- korekcyjna zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe
 • Zamknięcie przedszkola 16:30 –17:00
  Dezynfekcja zabawek i sprzętu na salach zabaw