Cele

Podejmowanie działań mających na celu wzbogacenia bazy przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne i materiały metodyczne, w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego.

Kryteria sukcesu

Ogród wyposażony jest w niezbędne pomoce i sprzęt umożliwiający prowadzenie obserwacji i pogody i innych eksperymentów przyrodniczych. Ogród przedszkolny doskonale nadaje się do zabaw, zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu oraz służy, jako bogata baza do poznawania przyrody.

Zadania do realizacji