KONKURS PLASTYCZNY
Zachęcamy do udziału w konkursie: "Świat za sto lat. Jak go sobie wyobrażasz?" Jak wziąć udział w konkursie? 1. Opracować zadanie konkursowe dowolną techniką plastyczną lub literacką. 2. Własnoręcznie podpisać dzieło. 3. Wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly) . 4. Zrobić zdjęcie/skan pracy i formularza 5. Wysłać pracę i formularz na adres: sercekapsuly@tworzymykrakow.org 4. W miarę możliwości oryginał pracy i formularza wysłać pocztą na adres Fundacji TworzyMY Kraków. Kto może wziąć udział w konkursie? Wszyscy! Niezależnie od wieku i umiejętności! W naszej akcji liczy się pomysł na to jak będzie wyglądał świat w 2120 roku. Na prace czekamy do 30 kwietnia. Jakie muszą być warunki techniczne prac? • Prace literackie – dowolna forma literacka, max. 8000 znaków (opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad etc.) i/lub • Prace plastyczne – dowolna forma plastyczna nieprzestrzenna, w rozmiarze max. A3 (rysunek, malarstwo, kolaż, komiks, grafika komputerowa, techniki mieszane etc.) Celem przedsięwzięcia jest stworzenie przez uczestników dzieł literackich i plastycznych, które zostaną zamknięte w powstającej w Krakowie Kapsule Czasu i stanowić będą jej "Serce". Informacje znajdą Państwo na stronie: www.tworzymykrakow.org/sercekapsuly.
 • Gr1
   
 • Gr2
   
 • Gr3
   
 • Gr4
   
 • Gr5
   
 • Gr6
   
 • Gr7
   
 • Gr8
   
 • Gr9
   
 • Gr10