!

COVID-19

Szanowni Państwo! W związku z możliwością powrotu dzieci do przedszkola od dnia 18.05.2020r. w ograniczonym zakresie i reżimie sanitarnym: prosimy o zapoznanie się z treścią procedury bezpieczeństwa obowiązującą w Samorządowym Przedszkolu nr 58 w czasie trwania pandemii COVID-19.

Z poważaniem Barbara Rutkowska

  • Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie w pierwszym dniu pobytu, podpisanych przez oboje rodziców oświadczeń, oświadczenia dostępne na stronie
  • Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci zgodnie z wytycznymi GIS , Rodzice którzy nie mogą pogodzić pracy z opieką nad dziećmi w domu.
  • Chęć korzystania z usług przedszkola proszę zgłaszać na 3 dni przed przysłaniem dziecka , z równoczesnym przekazaniem informacji w jakich godzinach dziecko będzie przebywać w przedszkolu. Po otrzymaniu informacji od Państwa, przedszkole wyśle informację zwrotną, dotyczącą przydziału do oddziału .
  • Szczegóły dotyczące organizacji przedszkola ( posiłki , stawka żywieniowa itp.) i inne ważne informacje będziecie Państwo otrzymywać drogą mailową.
  • Dzieci będą mogły przebywać w przedszkolu w godzinach pracy oddziału do którego zostało przypisane dziecko , ponieważ nie będzie można przekazywać dzieci z grupy do grupy.

BARDZO PROSZĘ PAŃSTWA O WSPÓŁPRACĘ I REALIZOWANIE ZADAŃ ZAWARTYCH W PROCEDURZE - PRZEDSZKOLE ZREALIZOWAŁO WSZYSTKIE ZALECENIA ZAWARTE W WYTYCZNYCH GIS I MEN. TERAZ WSZYSTKO ZALEŻY OD NASZEJ WSPÓŁPRACY I RRZESTRZEGANIA PRZEZ NAS WSZYSTKICH REŻIMU SANITARNEGO.

Jednak nikt nam nie zagwarantuje , że to wystarczy więc musimy się wzajemnie wspierać i szanować.
Proszę więc o stosowanie się do zaleceń i utrzymanie dystansu społecznego w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola - rozstajemy się z dzieckiem w wyznaczonym miejscu.
Informuję Państwa również ,że decyzją rządu w dalszym ciągu rodzice mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecka do lat 8.

Pobierz Procedura bezpieczeństwa - Zarządzenie nr 15/05/2020 Dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 58 w Krakowie z dnia 12.05.2020 r.
Pobierz Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych.
Pobierz Wytyczne przeciwepidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r.

Rodzice którzy zadeklarowali chęć posłania dzieci do przedszkola są zobowiązani do wypełniania dokumentu „Oświadczenia rodziców” (dostępny na stronie internetowej placówki ) i przyniesienia go do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka. Bez przedłożenia w/ w dokumentu dziecko nie zostanie przyjęte do placówki.
Rodziców którzy chcieliby posłać dzieci w kolejnych dniach informujemy, że 3 dni przed terminem powrotu do przedszkola muszą złożyć drogą mailową taką deklarację i czekać na odpowiedź dyrektora. Jest to związane z koniecznością tworzenia kolejnych oddziałów zgodnie z procedurą.